Uvjeti i pravila korištenja

Temeljne odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal https://total-oglasnik.com sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni total-oglasnik.com, dalje u tekstu internetski portal Total Oglasnik.
 2. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Total Oglasnik, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Total Oglasnika.

Opće odredbe

 1. Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Total Oglasnik. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Total Oglasnika upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 2. U svrhu korištenja usluga internetskog portala Total Oglasnik, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Korisnik ima mogućnost registracije i prijave na Total Oglasniku putem podataka za pristup društvenim mrežama koje su u trenutku korištenja dostupne na Total Oglasniku te kroz sučelje društvene mreže daje izričitu suglasnost korištenja i pohrane potrebnih podataka. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Total Oglasnik svoje usluge ne nudi za korištenje osobama mlađim od 16 godina.
 3. Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Total Oglasniku dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Total Oglasnik se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 4. Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Total Oglasnik će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Total Oglasnik.
 5. Total Oglasnik može na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Total Oglasnik ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 6. Total Oglasnik može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Total Oglasnik ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 7. Total Oglasnik vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici Total Oglasnik usluga u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste Total Oglasnik usluge sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 8. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Total Oglasnik ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 9. Total Oglasnik je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Total Oglasnik.
 10. Total Oglasnik zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i društva Total Oglasnik podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.
 11. Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Total Oglasnik ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio Total Oglasnik od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Total Oglasniku svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 12. Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 13. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Total Oglasnika i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Total Oglasnik nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 14. Kako bi unaprijedio svoju uslugu Total Oglasnik upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Total Oglasnika.
 15. Total Oglasnik kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte ili slanje obavijesti u mobilnim aplikacijama Total Oglasnika. Total Oglasnik ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 16. Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice Total Oglasnika, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Total Oglasnika.
 17. Total Oglasnik ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 18. Total Oglasnik ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Total Oglasnik i aplikacija Total Oglasnik za mobilne telefone.
 19. Internetski portal Total Oglasnik sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Total Oglasnik ne odgovara za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamči i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Total Oglasnik će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjeri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Predaja oglasa na Total Oglasniku

 1. Total Oglasnik je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Total Oglasniku objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
 2. Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 3. Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje. Korisnici koji na internetskom portalu Total Oglasnik imaju otvorenu Total Oglasnik trgovinu ili Total Oglasnik uslugu mogu upisati dodatne podatke o svojoj fizičkoj ili web trgovini u polja koja su za to namijenjena.
 4. Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.
 5. Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet. (Primjer: u jednom oglasu dopušteno je prodavati “stol i četiri stolice”, ali nije dopušteno zajedno prodavati “skije i motocikl”.)
 6. Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 7. Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 8. Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 9. Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
 10. Trgovačka društva, obrtnici, udruge i agencije putem internetskog portala Total Oglasnik prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz Total Oglasnik trgovinu. Ako obavljaju uslužnu djelatnost, mogu je predstaviti u Total Oglasnik uslugama. Nije dopušteno preprodavanje Total Oglasnik trgovine.
 11. Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Total Oglasnik: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Samo oni korisnici koji na internetskom portalu Total Oglasnik imaju otvorenu Total Oglasnik trgovinu mogu stavljati linkove i na vlastitu web trgovinu koju imaju još dodatno postavljenu izvan okvira internetskog portala Total Oglasnik. Linkovi na stranice koje su u tržišnom natjecanju s Total Oglasnikm nisu dopuštene. Total Oglasnik zadržava diskrecijsko pravo procjene hoće li neki link odobriti ili neće.
 12. Total Oglasnik zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 13. Total Oglasnik ima pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Total Oglasnik
  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
  • Total Oglasnik zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 14. Objavom oglasa na internetskom portalu Total Oglasnik korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
 15. Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Total Oglasnik da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Total Oglasnik u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Total Oglasnik.
 16. Nije moguće ostvariti povrat ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišteni dio plaćenih oglasa ili povrat sredstava koja korisnici imaju na Total Oglasnik Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uvjeta i pravila korištenja. Sredstva uplaćena na Total Oglasnik korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Total Oglasnik te korisnik nema pravo ta sredstva djelomično ili u cijelosti prenijeti drugom korisniku, na drugi račun, zamijeniti za drugu uslugu ili ostvariti povrat.
 17. U slučaju ostvarivanja prava na povrat uplaćenih sredstava korisnik ima pravo na povrat samo onih sredstava koja su realizirana putem bankovne doznake, bankovnim karticama te prepaid bonovima. Povrat sredstava realiziran SMS porukama ili povrat dodijeljenog Total Oglasnik bonusa nije moguć, ali se sredstva uplaćena SMS porukama uzimaju u obzir kod obračuna salda za povrat, a na način opisan u ovom članku. Sredstva uplaćena na Saldo putem SMS-a moguće je iskoristiti isključivo za oglašavanje na internetskom portalu Total Oglasnik te ih nije moguće ni na koji način transferirati drugom korisniku ili ostvariti povrat sredstava. U slučaju ostvarivanja prava na povrat razmjernog ili punog iznosa salda na računu korisnika, a koji je nastao primjenom više metoda uplata (npr. bankovnom doznakom i SMS porukom/ama), kod obračuna iznosa za povrat utvrđuje se prioritet izračuna utrošenog dijela uplaćenih sredstava tako da se kao primaran način uplate uzima bankovna doznaka, kartična uplata, prepaid bon (paysafecard), uplata putem SMS poruka i na koncu Total Oglasnik bonus. Povratom uplaćenih sredstava s računa korisnika koji sadrži i dodijeljeni Total Oglasnik bonus, on se u potpunosti poništava.
 18. Total Oglasnik ne jamči da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 19. Elektronička komunikacija između Total Oglasnikovih korisnika namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa
  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
  • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Total Oglasniku dužni:

 1. redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
 2. prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Total Oglasniku nije dopušteno

 1. promovirati druge servise, proizvode i usluge
 2. slati poveznice na druge internetske lokacije
 3. nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
 4. slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
 5. rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
 6. tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 7. dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
 8. psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
 9. slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
 10. rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Total Oglasnikovih proizvoda, Total Oglasnik zadržava pravo bez obavijesti:

 1. provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
 2. privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
 3. trajno otkazati isporuku poruka primateljima
 4. isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
 5. poruke starije od 2 godine se trajno brišu

Popusti i akcije

 1. Na internetskom portalu Total Oglasnik nalazi se i usluga Popusti Total Oglasnik koja svojim korisnicima omogućuju besplatno traženje i uspoređivanje ponuda, prospekata i vaučera lokalnih trgovaca.
 2. Na popusti.njuskalo.hr oglašavanje i predstavljanje akcija, kao i pojedinačnih proizvoda i usluga, uvijek će biti jasno razdvojeno od vlastitih sadržaja portala. Oglašivači, poslovni partneri ili bilo tko treći ne mogu utjecati na sadržaj portala. Objava podataka pojedinog trgovca, proizvođača ili davatelja usluge na internetskom portalu Total Oglasnik ne znači da Total Oglasnik preporučuje taj proizvod, trgovca, proizvođača ili davatelja usluga.
 3. Ponude, prospekti i vaučeri koji su prikazani na internetskoj platformi nisu ponude u pravno-poslovnom smislu, već samo informacije koje trebaju olakšati korisniku nabavu direktno od dotičnog trgovca. Total Oglasnik nije ni prodavatelj prikazane robe i usluga ni predstavnik ili pomoćnik trgovca. Korisnik i Total Oglasnik stoga ne ulaze ni u kakve vrste ugovornih odnosa za prikazanu robu i usluge.
 4. Total Oglasnik ne preuzima jamstvo za potpunost, aktualnost, točnost i kvalitetu robe i usluga koje su prikazane na internetskom portalu Total Oglasnik. Posebice se ne preuzima jamstvo za to da se roba i usluge prikazane na internetskom portalu Total Oglasnik mogu zaista i nabaviti po navedenim uvjetima kod dotičnog trgovca.
 5. Korisnik ima djelomično mogućnost da ga se u slučaju interesa uputi na web stranice dotičnih trgovaca. Dužnost je samog korisnika da se prije eventualnog sklapanja ugovora s dotičnim trgovcem informira o svim potrebnim uvjetima temeljem podataka trgovca. Eventualni ugovor sklapa se isključivo između korisnika i trgovca.
 6. Korisnik ima mogućnost da preko internetske platforme Total Oglasnik besplatno u elektroničkom obliku (preuzimanjem) kupuje vaučere trgovaca. Vaučeri se koriste tako da se predoče na mobilnom uređaju ili u ispisanom obliku kod dotičnog trgovca. Vaučeri vrijede samo za dotičnu robu i usluge koji su prikazani na internetskoj platformi, u utvrđenim rokovima trajanja i po navedenim uvjetima. Po isteku valjanosti, vaučer se više ne može koristiti. Ako korisnik još u roku trajanja dogovori s trgovcem termin za korištenje vaučera koji je izvan roka valjanosti vaučera te dođe do korištenja vaučera, vaučer se smatra iskorištenim u roku valjanosti.

Završne odredbe

 1. Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 22. ožujka 2021. godine.
 2. Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava Total Oglasnik:

E-pošta: [email protected]